Internet är antagligen den viktigaste uppfinningen i mänsklighetens historia. Snart har tre miljarder människor i världen en internetanslutning. Internet är ett otroligt viktigt verktyg i mängder av områden: utbildning, nyheter, sociala kontakter, politik, sjukvård, vetenskap osv. Samtidigt har miljoner människor världen över olika funktionsnedsättningar som kan göra det svårt att ta till sig information på Internet och ta del av mycket av den funktionalitet som finns där. Dessutom blir varenda person till slut gammal och kan till exempel få sämre syn, hörsel eller rörlighet, såväl som försämrade kognitiva förmågor. Som front-endutvecklare är tillgänglighet därför något som är väldigt viktigt att ha i åtanke när man bygger webbplatser.

Tillgänglighet måste vara en del i design- och utvecklingsarbetet från allra första början. Att göra en färdig webbplats tillgänglig i efterhand kan vara mycket krångligt. Dessutom kan det vara frestande att falla för någon ny designtrend och implementera en massa häftiga animationer, scrollfunktioner och effekter som kan göra en webbplats svår att manövrera för någon med dålig syn eller rörlighet. Att då göra en ytterligare version av webbplatsen som är mer tillgänglig är inte alltid den bästa lösningen, då det kan verka som ett sätt att stänga ute personer med funktionsnedsättningar från det ”vanliga” samhället.

Många har nog sett webbplatser för flera år sedan som informerade besökaren om att sidan ”är anpassad till visning i Internet Explorer på en 17-tumsskärm”. Lyckligtvis har man idag insett att webbplatser byggda på det viset inte håller, och man ser därför till att utveckla för alla webbläsare och operativsystem. På samma sätt är många webbplatser idag ofta anpassade för unga, friska människor med god syn och full rörlighet. Detta, har man nu insett, håller inte heller.

Som front-endutvecklare måste man vara med i designprocessen för att se till att man inte tar några beslut som kan göra webbplatsen mindre tillgänglig eller svårare att göra tillgänglig. På samma sätt som man måste kunna avgöra vad som är tekniskt möjligt för en webbplats inom den budget man har måste man kunna avgöra vilka design- och funktionsmöjligheter som finns för en tillgänglig webbplats.