Markus Kylberg

brb. i'm out becoming a web developer.

Kategori: Bloggigt

HTML KickStart vs Kube

Jag har testat två front-end frameworks, Kube och HTML KickStart. De är väldigt olika i sin utformning och i hur kompletta de är. Kube är ett mer avskalat framework med ett enklare utseende och mindre avancerad responsivitet, det är byggt av Imperavi. Dess gridsystem är ett flytande full-width grid där kolumnbredden baseras på procentenheter, vilket är något jag aldrig sett förut. Vanligtvis baseras ett grid på 12 eller 16 kolumner, och en div ges till exempel en class av typ ”col_4″ för att ta upp en tredjedel av sidans bredd (vid ett grid med 12 kolumner). Med Kube anger man istället klassen ”unit-30″ för samma effekt.

KickStart är ett något mer utvecklat och snyggare framework, skapat av Joshua Gatcke, med enligt mig bättre design och snyggare responsivitet. Att komma gång med KickStart är väldigt enkelt, dokumentationen är tydlig och man kan lätt kopiera kod att använda och modifiera själv. Det gick väldigt fort att sätta ihop en väldigt enkel sida med en responsiv meny och ett sidofält. Att gömma komponenter på olika plattformar är så enkelt som att lägga till klassen ”hide-tablet” till exempel. Det finns även färdiga komponenter för att hantera visning av bilder, med slideshows och mindre gallerier.

Jag skulle säga att Kube är ett bra framework för den som vill utveckla designen av webbplatsen mer på egen hand, och mest använda Kube för att få en bra struktur på sidan. KickStart är mycket bättre för någon som vill kunna bygga fullt användbara och hyfsat snygga sidor väldigt snabbt.

En tillgänglig webb

Internet är antagligen den viktigaste uppfinningen i mänsklighetens historia. Snart har tre miljarder människor i världen en internetanslutning. Internet är ett otroligt viktigt verktyg i mängder av områden: utbildning, nyheter, sociala kontakter, politik, sjukvård, vetenskap osv. Samtidigt har miljoner människor världen över olika funktionsnedsättningar som kan göra det svårt att ta till sig information på Internet och ta del av mycket av den funktionalitet som finns där. Dessutom blir varenda person till slut gammal och kan till exempel få sämre syn, hörsel eller rörlighet, såväl som försämrade kognitiva förmågor. Som front-endutvecklare är tillgänglighet därför något som är väldigt viktigt att ha i åtanke när man bygger webbplatser.

Tillgänglighet måste vara en del i design- och utvecklingsarbetet från allra första början. Att göra en färdig webbplats tillgänglig i efterhand kan vara mycket krångligt. Dessutom kan det vara frestande att falla för någon ny designtrend och implementera en massa häftiga animationer, scrollfunktioner och effekter som kan göra en webbplats svår att manövrera för någon med dålig syn eller rörlighet. Att då göra en ytterligare version av webbplatsen som är mer tillgänglig är inte alltid den bästa lösningen, då det kan verka som ett sätt att stänga ute personer med funktionsnedsättningar från det ”vanliga” samhället.

Många har nog sett webbplatser för flera år sedan som informerade besökaren om att sidan ”är anpassad till visning i Internet Explorer på en 17-tumsskärm”. Lyckligtvis har man idag insett att webbplatser byggda på det viset inte håller, och man ser därför till att utveckla för alla webbläsare och operativsystem. På samma sätt är många webbplatser idag ofta anpassade för unga, friska människor med god syn och full rörlighet. Detta, har man nu insett, håller inte heller.

Som front-endutvecklare måste man vara med i designprocessen för att se till att man inte tar några beslut som kan göra webbplatsen mindre tillgänglig eller svårare att göra tillgänglig. På samma sätt som man måste kunna avgöra vad som är tekniskt möjligt för en webbplats inom den budget man har måste man kunna avgöra vilka design- och funktionsmöjligheter som finns för en tillgänglig webbplats.

© 2014 Markus Kylberg

Tema av Anders NorenUpp ↑